Aktivnosti SDPP:

Študij usposabljanja iz psihoanalitične psihoterapije

01.2021 – začetek mesečnih uvodnih seminarjev za specializante psihoanalitične psihoterapije.

10.2020 – začetek teoretskega programa študija psihoanalitične psihoterapije.

30.01.2016 – začetek mesečnih uvodnih seminarjev za specializante psihoanalitične psihoterapije.

30.09.2016 – začetek teoretskega programa študija psihoanalitične psihoterapije.

Več o študiju

Strokovna srečanja z mednarodno udeležbo

16.06.2019 – Delavnica o etičnih problemih. Gabor Szonyi (Budimpešta, Madžarska)

16.03.2019 – Koncept projekcijske identifikacije v teoriji in klinični praksi. Kitty Shmidt (Dunaj, Avstrija): delavnica. Prispevki: Pavel Koltaj, Igor Okorn, Suzana Pertot, Saša Rojc, Bojan Varjačić Rajko, Lilija Varjačić Rajko.

19.05.2018 – Maria Tallandini (Italija): Does Artificial Reproductive Technology (ART) matter when looking at mother-child dyadic interaction? An observational analysis. Diskusant: Vlasta Polojaz.

21.10.2017 – Marta Badoni (Milan, Italija): Razmišljanja o psihoanalitičnem delu. Diskusant: Igor Okorn.

10.06.2017 – Thijs de Wolf (Amsterdam, Nizozemska): Doprinos teorije navezanosti k psihoanalitični teoriji in klinični praksi. Diskusant: Saša Rojc.

01.10. 2016 – Eduard Klain (Zagreb, Hrvaška): Freudova napoved prihodnosti psihoanalize. Diskusant: Hektor Jogan.

7.5.2016 – Maria Adelaide Lupinacci (Rim, Italija): Psihoanalitikova bolečina. Diskusant: Ilze Rojnik.

17.10.2015 – Eike Hinze (Berlin, Nemčija): Dialektika krivde in občutkov krivde. Diskusant: Bernard Rojnik.

20.06.2015 – Kitty Shmidt (Dunaj, Avstrija): What can observing babies teach us about emotionally disturbed patients. Diskusant: Lilija Varjačić Rajko.

Mednarodna psihoanalitična srečanja

(Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo je pokrovitelj dogodkov)

17.11.2018 – Stefano Bolognini (Italija): “Encounter and Listening: on the neglected role of some basic inter-human functions”. Antonius Stufkens (Nizozemska): “Out of the depths of the soul: ways of communicating in the analytic encounter”

22.10.2016 – Mednarodno srečanje o psihoanalizi in psihoterapiji v Sarajevu, v Bosni in Hercegovini. Tema srečanja: Začenjati psihoanalitično obravnavo.

Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo je pokrovitelj dogodka.

Obvestilo

Slovenska izdaja knjige “O psihoanalizi povsem odkrito”, prevod v slovenščino

26.02.2016 – promocija knjige v Ljubljani.

22.04.2016 – promocija knjige v Trstu.

Več o knjigi