Izvršni odbor:

 •  V.d. predsednica in podpredsednica za strokovne zadeve – Rojnik Ilze

 •  Predsednica odbora za izobraževanje – Varjačič Rajko Lilija

 • Tajnik/blagajnik – Koltaj Pavel

 •  Okorn Igor- član odbora za izobraževanje

Nadzorni odbor:

 • Bernard Rojnik- predsednik odbora
 • Paolo Fonda
 • Susanna Pertot

Odbor za izobraževanje:

 • Varjačič Rajko Lilija – predsednica odbora
 • Jogan Ettore
 • Polojaz Vlasta
 • Fonda Pavel
 • Okorn Igor
 • Rojnik Bernard
 • Rojnik Ilze

Etični odbor:

 • Saša Rojc- predsednica odbora
 • Jogan Ettore
 • Ksenija Bratuš Albreht

Člani društva

 • Bratuš Albreht Ksenija, mag. soc. del., psihoanalitična psihoterapevtka
 • Fonda Pavel, dr. med., spec. psih., psihoanalitik z učno funkcijo, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Jogan Ettore, dr. med., spec. psih., psihoanalitik z učno funkcijo, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Okorn Igor, mag. inž. grad., dr. psyc. sc., psihoanalitik, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Koltaj Pavel, univ. dipl. filozof in sociolog, dr. filozofije, psihoanalitik v izobraževanju
 • Sussana Pertot, psihologinja, psihoanalitična psihoterapevtka, članica Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo
 • Polojaz Vlasta, dr. med., spec. pedopsih., psihoanalitičarka z učno funkcijo, učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP
 • Praprotnik Tomaž, mag. psih., spec. klin. psih., psihoanalitični psihoterapevt
 • Rojc Saša, dr. med., spec. psih., psihoanalitičarka
 • Rojnik Bernard, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoanalitik z učno funkcijo, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Rojnik Ilze, dr. med., psihoanalitičarka, učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP
 • Rudan Vlasta, dr. med., spec. psih., učna psihoanalitičarka
 • Vatovec Mojca, dr. vet. med., sistemska družinska in partnerska psihoterapevtka, psihoanalitična psihoterapevtka
 • Varjačić Rajko Lilija, univ. dipl. psih., učna psihoanalitičarka, učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP

 

Pridruženi člani

 • Bukovec Lucija, dr. medicine, spec. psihiatrije, edukantka SDPP
 • Glavinović Tihana, akad. glasb. oboistka, Bakkalaurea Psihoterapevtske znanosti, psihoanalitičarka v izobraževanju
 • Ham Manuela, soc. delavka, dipl. org. socialnega dela, edukantka SDPP
 • mag. Hus Irma, prof. zg. in soc., mag. ant., psihoanalitična psihoterapevtka v izobraževanju
 • Jejčič Kristijan, dr. med., spec. psih., psihoterapevt v izobraževanju
 • Jelen Sobočan Breda, dr. medicine, spec. psihiatrije
 • Kikelj Nejc, dr. med, specializant psihiatrije, edukant SDPP
 • Kladnik Ana, univ. dipl. psih., psihoterapevtka v izobraževanju
 • Knific Jana, dr. med., spec. psihiatrije
 • Knez Kočnik Erna, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevtka v izobraževanju
 • Korenčič Manca, univ. dipl. psihologinja
 • Kožar Tratnik Dijana, soc. pedagoginja, psihoterapevtka v izobraževanju
 • Kramar Meta, univ. dipl. psihologinja
 • Lah Tolar Tjaša, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
 • Lazič Ulčar Ana, univ. dipl. psihologinja, psihoanalitičarka v izobraževanju
 • Moškrič Bojana, univ. dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka in supervizorka razvojne analitične psihoterapevtske usmeritve, sistemska družinska in partnerska psihoterapevtka.
 • Mrak Marjetka, univ. dipl. psih., psihoterapevtka v izobraževanju
 • Asis. Mrevlje Lozar Urša, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije, sistemska psihoterapevtka
 • Nagode Erika, dipl. fil. in dipl. soc. ter mag. pom. z umetn., edukantka SDPP
 • Ogrin Katarina, univ.dipl.psihologinja., edukantka razvojne analitične psihoterapije
 • doc. dr. Pavšič Mrevlje Tinkara, psihologinja, psihoanalitičarka v izobraževanju
 • mag. Pezdir Tatjana, univ. dipl. antropolog, psihoterapevtka v izobraževanju
 • Pogorevc Jana, dr.med.spec.psihiatrije
 • mag. Prezelj Anita, univ.dipl.psih., spec.klinične psihologije, psihoterapevt integrativne smeri
 • Pust Nataša, univ. dipl. psihologinja, edukantka SDPP
 • Schmidt Ana, mag. psihologije, edukantka SDPP
 • dr. Varjačić Rajko Bojan, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevt