IPA psihoanalitična društva v sosedstvu

AVSTRIJA

Dunajsko Psihoanalitično Društvo

Naslov: Salzgries 16/3, A-1010 Vienna, Austria

Tel.: (+) 43 1 533 07 67

E-pošta: office@wpv.at

Spletna stran: www.wpv.at

Dunajsko Psihoanalitično Društvo je IPA Component Society in združuje 112 psihoanalitikov.

Sigmund Freud ga je zasnoval leta 1908. Dunajsko psihoanalitično društvo vodi izobraževanje za psihoanalitike, spodbuja razvoj psihoanalitične teorije, prakse ter raziskav, prireja javne nastope in ureja obravnave v okviru Vienna Outpatient Clinic in članov Dunajskega psihoanalitičnega društva.

Dunajsko psihoanalitično združenje

Naslov: Salzgries 16/3a, A-1010 Vienna, Austria

Tel.: (+) 43 1 319 35 66

E-pošta: psychoanalyse@aon.at

Spletna stran: www.psychoanalyse.or.at

Na 48. IPA kongresu v Pragi (2013) je Dunajsko psihoanalitično združenje postalo IPA Provisional Society.

 

HRVAŠKA

Hrvaško psihoanalitično društvo

Naslov: Trg Josipa Jurja Strossmayera 1, 10 000 Zagreb, Croatia

E-pošta: info@hpsg.hr

Spletna stran: www.hpsg.hr

Hrvaško psihoanalitično društvo je na 49. IPA kongresu v Buenos Airesu (2017) postalo IPA Component Society. Trenutno združuje 20 psihoanalitikov, od teh 4 iz Slovenije in 1 iz Bosne.

Razvoj psihoanalize na Hrvaškem se povezuje z imenom prof. Stephena Bettelheima, ki se je rodil v Zagrebu leta 1898. Psihoanaliza na Hrvaškem doživlja od leta 1992 renesanso, ki jo omogoča finančna in organizacijska podpora Italijanskega psihoanalitičnega društva pod vodstvom IPA. Večina sedanjih hrvaških psihoanalitikov je opravila svoje izobraževanje v okviru PIEE. Glavna dejavnost skupine je povezana z znanstvenimi sestanki za člane in kandidate, izobraževanjem kandidatov in organizacijo lokalnih in mednarodnih dogodkov.

Ker PIEE svojo dejavnost postopoma zaključuje, sta se psihoanalitika iz Slovenije in člana IPA, Bernard Rojnik in Lilija Varjačić Rajko, leta 2011 pridružila HPSG. Saša Rojc in Ilze Rojnik – kandidatki v izobraževanju – ter Igor Okorn in Pavel Koltaj kot registrirana analizanda so iz PIEE prestopili v HGPS. Hrvaška psihoanalitična učna skupina je odprta za sprejem Slovencev, ki si želijo začeti psihoanalitično izobraževanje v okvirju HGPS. Združena dejavnost se bo nadaljevala, dokler ne bo v Sloveniji ustanovljena neodvisna učna skupina IPA Study Group.

 

MADŽARSKA

Madžarsko psihoanalitično društvo

Naslov: II. Janos Pal papa ter 6, 1081 Budapest, Hungary

E-pošta: info@psihoanaliza.hu

Spletna stran: www.psihoanaliza.hu

Madžarsko psihoanalitično društvo je IPA Component Society s 50 psihoanalitiki. To je eno izmed najstarejših društev, znotraj katerega so delovali mnogi znani analitiki kot so Ferenczi, Balint in drugi. Madžarsko psihoanalitično društvo je edino IPA društvo v Vzhodni Evropi, ki mu je uspelo ohraniti svojo dejavnost v času komunističnega režima.

 

ITALIJA

Italjansko psihoanalitično društvo

Naslov: Via Panama 48, 00198 Rome, Italy

Tel.: (+) 39 06 85 46 716

E-pošta: spi@spiweb.it

Spletna stran: www.spiweb.it

Italijansko psihoanalitično društvo (SPI) je IPA Component Society, v katerem deluje 1005 psihoanalitikov.

SPI je v Rimu leta 1932 zasnoval Edoard Weiss, psihoanalitik iz Trsta. Društvo je leta 1938 zaradi preganjanja s strani fašističnega režima prekinilo z delovanjem in je bilo obnovljeno leta 1947. Njegov sedanji predsednik, Stefano Bolognini, bo leta 2013 pričel mandat kot predsednik IPA. Italijanski Narodni izobraževalni inštitut ima 4 podružnice in sicer v Rimu, Milanu, Bologni in Padovi.

Dejavnosti SPI potekajo v 10 lokalnih centrih (60 psihoanalitikov iz Severnovzhodne Italije se je pridružilo Centro Veneto di Psicoanalisi, ki ima sedež v Padovi).

Med člani Italijanskega psihoanalitičnega društva so trije Slovenski psihoanalitiki: Paolo Fonda, Ettore Jogan in Vlasta Polojaz; četrti član, Savo Spacal, je preminil leta 1989. SPI od leta 1992 podpira razvoj psihoanalize v Sloveniji in Hrvaški.

Italijansko psihoanalitično združenje

Naslov: Piazza Buena Aires 5, 00199 Rome, Italy

Tel.: (+) 39 06 8535 4861

E-pošta: mc5009@mclink.it

Spletna stran: www.aipsi.it

Italjansko Psihoanalitično Združenje (A.I.Psi) je IPA Component Society s 36 psihoanalitiki.

A.I.Psi je bilo ustanovljeno leta 1992, ko se je skupina analitikov ločila od Italijanskega psihoanalitičnega društva (SPI) in ima tudi svoj izobraževalni inštitut v Rimu.

 

SRBIJA

Psihoanalitično društvo Srbije

Naslov: Poenkareova 12, Beograd

Tel: +381631808483

E-pošta: office@pss.org.rs

Spletna stran: http://pss.org.rs

Po izstopu iz Beograjskega psihoanalitičnega društva je bilo zasnovano novo društvo, ki ima tudi status – IPA Component Society. V društvu je sedaj 20 analitikov, od teh 6 učnih psihoanalitikov in veljavni program za izobraževanje iz psihoanalize.

Beograjsko psihoanalitično društvo

Naslov: Klare Cetkin 1 b, 11 000 Beograd, Serbia

Tel.: (+) 381 11 3244 626

E-pošta: bpsg@eunet.rs

Spletna stran: www.bpa.org.rs

Beograjsko psihoanalitično društvo (BPS) je IPA Component Society ter ima 31 psihoanalitikov.

BPS prispeva k razvoju in širenju psihoanalize v Srbiji ter v Črni Gori. Zasnovano je bilo leta 1996 kot IPA Study Group in je leta 2004 spremenilo svoj status v IPA Provisional Society, leta 2007 pa še v IPA Component Society.

Beograjsko psihoanalitično društvo izobražuje kandidate, deluje v smeri stalnega izboljševanja znanja in tehnike psihoanalitične psihoterapije ter predstavlja psihoanalizo drugim znanostim in širši javnosti.