EFPP

Evropska federacija za psihoanalitično psihoterapijo (EFPP) je bila ustanovljena leta 1991, v času, ko se je Evropska unija zavzemala za večjo svobodo gibanja posameznikov med državami članicami EU.

Osnovni cilj EFPP je čim bolj prispevati k razvoju duševnega zdravja med Evropejci in okrepiti stike med psihoanalitičnimi psihoterapevti iz različnih držav Evrope. EFPP se zavzema za večjo dostopnost psihoanalitične psihoterapije v evropskih državah.

EFPP promovira evropsko mrežo psihoanalitičnih psihoterapevtov s pomočjo konferenc EFPP in podpore izobraževalnim programom in raziskavam etičnih dilem na področju psihoanalitične psihoterapije ter preko spletne strani EFPP. EFPP izvaja tudi publikacijo knjig.

EFPP podpira mrežo svojih članov pri ustanavljanju nacionalnih standardov za psihoanalitično psihoterapijo. Standardi EFPP so bili kot osnova sprejeti v evropskih društvih – članih EFPP.

Prva leta delovanja se je EFPP osredotočila na vprašanju, kakšno izobraževane je potrebno za učinkovito delovanje psihoanalitičnega psihoterapevta. V diskusijo o kriterijih izobraževanja so bili vključeni različni klinični psihoterapevti in inštituti iz različnih evropskih držav.

Članstvo v EFPP je odprto za vse evropske države in se gradi po načelu nacionalnih mrež, kar pomeni, da v EFPP ni individualnega članstva. Psihoanalitični psihoterapevt se lahko pridruži EFPP preko lokalne skupine. Trenutno se je EFPP pridružilo 27 držav.

V EFPP delujejo štiri sekcije: odrasla individualna psihoanalitična psihoterapija, otroška in mladostniška psihoanalitična psihoterapija, skupinska psihoanalitična psihoterapija ter psihoanalitična psihoterapija parov in družin. Leta 2014 se je Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) pridružilo sekciji za odraslo individualno psihoanalitično psihoterapijo in tako postalo član EFPP. V SDPP sta delegata za EFPP Rojnik Bernard in Varjačić Rajko Lilija.

Tukaj je pozdrav od Hansjorg Messner, predsednika odrasle sekcije EFPP od 20.julija 2014:

Dear Lilija Varjacic Rajko

I am please do let you and your colleagues know, that your application for the Slovenian membership to the EFPP adult section has been accepted.

The board of the EFPP has decided in it’s meeting in Berlin in July 2014 that you shall be accepted as a full member.

We are very pleased to have you on board and look forward to a constructive and fertile cooperation.

My report on the board meeting in Berlin will follow shortly

 

with very best wishes

Hansjorg Messner

chair of the EFPP adult section

Več o EFPP je na spletni strani http://www.efpp.org/