Evropski psihoanalitični inštitut – EPI
(Han Groen-Prakken European Psychoanalytic Institute)

Spletna stran: psy-epi.eu

Psihoanalitični inštitut za vzhodno Evropo Han Groen-Prakken (Psychoanalytical Institute for Eastern Europe – PIEE), skupna ustanova Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (IPA) in Evropske psihoanalitične federacije (EPF), je od 2002 do 2014 deloval na področju post-komunistične Evrope in omogočil učinkovit razvoj psihoanalize in izobraževanja psihoanalitikov v mnogih državah (Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Litva, Latvija, Estonija, Rusija (Moskva, Sankt Petersburg in Rostov-Stavropol, Ukrajina, Gruzija in Armenija). Ker je bila večina postavljenih ciljev dosežena, je bil PIEE ukinjen ob koncu 2014. Ustanovljen je bil manjši, tudi začasni inštitut EPI – Evropski psihoanalitični inštitut, ki naj bi zaključil delo PIEE in postavil temelje za nadaljnjo integracijo novih ustanovljenih društev v celotni evropski prostor. Ker so se psihoanalitične šole PIEE pokazale kot zelo uspešne, EPI nadaljuje z organizacijo psihoanalitičnih šol za udeležence iz združene Evrope.