Študij usposabljanja iz psihoanalitične psihoterapije po standardih Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo (EFPP) poteka v Ljubljani v okviru Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP). Več o tem tukaj.

Izobraževanje iz psihoanalize po standardih Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (IPA) je trenutno omogočeno v okvirju Hrvaškega psihoanalitičnega društva.

Izobraževanje iz psihoanalize po standardih IPA:

Za vstop v psihoanalitično izobraževanje, ki vodi v članstvo Mednarodnega psihoanalitičnega združenja – International Psychoanalytical Association (IPA), lahko zaprosi kdor ima univerzitetno izobrazbo in klinične izkušnje na področju psihoterapevtske oz. psihološke obravnave. Uspešno mora opraviti (prvi) selekcijski intervju na enem izmed Inštitutov za psihoanalitični trening, čigar standardi ustrezajo zahtevam IPA. Tak inštitut je v vsakem Psihoanalitičnem društvu, ki ima status IPA Component Society. Pri selekciji se upoštevajo v glavnem nadarjenost za psihološko razmišljanje, primernost osebnostne strukture za psihoanalitično delo, starost (med 30 in 45 let), splošna izobrazba, univerzitetna diploma, klinične izkušnje v psihoterapiji in psihiatriji.

Sloveniji geografsko bližji Inštituti za psihoanalitični training, ki jih IPA priznava, so v vseh sosednjih državah (več o tem na: Psihoanalitična društva v sosedstvu). Najbližji je v Zagrebu, v okviru Hrvaškega psihoanalitičnega društva.

Izobraževanje iz psihoanalize sestavljajo:

  1. Izkušnja večletne osebne psihoanalize, ki je osnovni del izobraževanja. Kandidat si sam izbere psihoanalitika iz spodaj navedenega seznama psihoanalitikov, ki so pooblaščeni za učne analize. Učna analiza poteka na isti način kot običajna psihoanalitična obravnava na kavču (štiri krat tedensko). Kakršnekoli informacije, podeljene s psihoanalitikom, ostajajo zaupne in jih analitik nikakor ne posreduje odboru za izobraževanje. Učna analiza se zaključi, ko oba – psihoanalitik in analizand – ugotovita, da se obravnava lahko konča (ne prej kot po 4-5 letih). (Več o tem: Pavel Fonda. Problemi edukacije v psihoanaliticno orientirani psihoterapiji in psihoanalizi)
  2. V Zagrebu redno enkrat mesečno potekajo štirje letni teoretični seminarji, ki vključujejo psihoanalitično teorijo in tehniko psihoanalitične obravnave. Ti seminarji se dopolnjujejo z občasnimi seminarji izkušenih psihoanalitikov iz tujine in z udeležbo na seminarjih in poletnih šolah, ki jih organizira EPI (Han Groen Prakken Institute – The Europenian Psychoanalytic Institute).
  3. Po dveh letih učne analize kandidat lahko opravi (drugi) vstopni intervju, po katerem začne obravnavo svojega prvega kliničnega primera (štirikrat tedensko z uporabo kavča) s pomočjo supervizorja, katerega si izbere iz seznama učnih analitikov. Supervizije potekajo enkrat tedensko. Priporočljivo je, da je eden od supervizorjev analitik iz tujine. V takih primerih je možno supervizijo delno opravljati prek Skype-a. Vsaka od dveh analitičnih obravnav mora biti vodena pod redno supervizijo vsaj dve leti.

Ko inštitutski odbor za izobraževanje odobri poročila obeh primerov, postane kandidat uradno psihoanalitik in član društva ter IPA.

Podrobnejše informacije nudi koordinatorka kandidatov HPSG Sanja Borovečki Jakovljev, e-mail: viktor.jakovljev1@zg.htnet.hr.

Seznam psihoanalitikov, ki izvajajo učno psihoanalizo:

V Trstu:

V Ljubljani:

V Zagrebu: