Članki slovenskih psihoanalitikov

V slovenščini:

Hektor Jogan. “Problem samorazkrivanja analitika v sodobni psihoanalizi”

Hektor Jogan. Predstavitev knjige Christopherja Bollasa »The Shadow of the Object«

Lilija Varjačić Rajko. Razvoj koncepta projekcijske identifikacije v obdobju po kleinovski psihoanalizi

Bojan Varjačić Rajko.. JOSEPH SANDLER – O konceptu projekcijske identifikacije, aktualizaciji in odzivnosti na vlog

Igor Okorn. Projekcijska identifikacija v delih M. Klein in W. Bion-a

Pavel Koltaj. Spremljanje otrok

Maria Anna Tallandini. Groza integracije

Maja Dobranić-Posavec (Sarajevo, BiH), Igor Okorn (Ljubljana, SLO).IZKUŠNJA V PROCESU RAZVOJA PSIHOANALITIKA V HRVAŠKEM PSIHOANALITIČNEM DRUŠTVU

Hektor Jogan. Od tradicionalnega psihoanalitičnega pristopa do intersubjektivnosti.

Vlasta Polojaz. Recenzija na knjigo “O psihoanalizi povsem odkrito”.

Ilze Rojnik. Poročilo o seminarju o dialektiki krivde in občutkih krivde.

Pavel Fonda. Problemi edukacije v psihoanaliticno orientirani psihoterapiji in psihoanalizi

Pavel Fonda. O vlogi stapljanja v ljubezni.

Lilija Varjačić Rajko. Ojdipalnost

Lilija Varjačić Rajko. Seksualnost otroka in mrtvi objekti

Ettore Jogan. Pregled glavnih teoretičnih in terapevtskih psihoanalitičnih pristopov do borderline osebnostne motnje

Ettore Jogan. Psihoterapevtski proces pri psihotičnih pacientih.

Ettore Jogan. Psihoterapevtski pristop pri lažji in težji psihopatologiji.

Hektor Jogan. Uvod v delo Sava Spacala

Igor Okorn. Preadolescenca – poročilo in povzetek 14. PIEE Vzodnoevropske psihoanalitične šole za otroško in mladostniško psihoanalizo.

Vlasta Polojaz. Proste asociacije na temo psihoanalize in glasbe.

Vlasta Polojaz. Vladimir Bartol. Tržaška prikazen.

Savo Spacal. Empatija in kontratransfer kot sestavna dela psihoanalitikovega razumevanja

Savo Spacal. Terapevtični faktorji v psihoanalitični psijoterapiji s poudarkom na vlogi interpretiranja