TEORETIČNI CURRICULUM

Prvo leto

Zgodovinski razvoj in različni teoretični pristopi znotraj psihoanalize, ilustrirani s kliničnimi primeri:

 • gonska teorija in psihologija Jaza (Ego);
 • psihologija objektnih odnosov;
 • psihologija sebe (self);
 • interpersonalna psihoanaliza;
 • teorija navezanosti.

Preučevanje kliničnih primerov S.Freud, M.Klein, D.W.Winnicotta, H.Kohut, P.Fonagy in drugih.

Psihiatrija, fenomenologija in psihoanaliza.

Neuroznanosti in psihoanaliza.

Razvoj in različna življenska obdobja:

 • uvod v opazovanje dojenčka;
 • razvoj od 0-6 let: neuropsihoanaliza , regulacija afektov, mentalizacija,
 • strukturiranje selfa;
 • razvojne teorije: Sigmund in Anna Freud, Klein, Bion, Mahler,Winnicott;
 • normalen otrokov razvoj, latenca, adolescenca, odraslost;
 • navezanost in življenje: teorija navezanosti (pri otrocih in odraslih);
 • srednja leta, starost in smrt.

Drugo leto

Teorija psihoanalitične tehnike.

Psihoanalitični vidiki nevrotične patologije:

 • nevrotična napram strukturni patologiji;
 • indikacija;
 • depresija in mazohizem;
 • anksioznost in obsesivno-kompulzivne nevroze;
 • histerija.

Tretje leto

Motnje mentalnega procesa in zdravljenje na osnovi mentalizacije.

Travma.

Narcizem.

Seksualnost, perverzije in motnje povezane s spolom.

Branje klasične psihoanalitične literature:

 • M. Klein;
 • S. Freud.

Novejše ideje o sanjah in sanjanju.

Četrto leto

Branje psihoanalitičnih avtorjev:

 • D. W. Winnicott;
 • W. Bion;
 • T. Ogden.

Migracije.

Različne oblike psihoanalitičnih terapij:

 • D.I.T. – dinamična interpersonalna terapija (Fonagy, Target, Lemma);
 • kratkotrajna suportivna psihotherapija;
 • psihoterapija affektov in fobij;
 • T.F.P. – terapija fokusirana na transferentni odnos (Kernberg)