POGOJI ZA VPIS

Pogoji za vpis:

  • univ. izobrazba iz psihologije ali medicine oz. sorodne smeri, ki predpostavlja neke vrsto psihološke pomoči ljudem;
  • uspešno opravljeni trije pristopni razgovori.

Pristopni razgovori se opravijo z člani Odbora za izobraževanje SDPP. Pri opravljanju pristopnih razgovorov se upoštevajo naslednji vidiki:

  • osebnostna primernost za opravljanje psihoterapevtskega dela;
  • nagnjenje k psihološkemu razmišljanju;
  • motivacija;
  • starost (zaželeno do 45. leta);
  • splošna kulturna izobrazba;
  • dovolj dobro znanje angleščine;
  • klinične izkušnje.