PEDAGOŠKI TIM

CHIARA CATTELAN, dr. med., pediatrinja in pedopsihiatrinja, psihoanalitičarka Italjanskega psihoanalitičnega društva (SPI) in Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (IPA). Področja strokovnih interesov so: zgodnji psihični razvoj, autizem, telesno-psihična izražanja in komunikacija pri odraslih in otrocih – Italija.

THIJS DE WOLF, mag. psiholog, Ph.D., učni psihoanalitik Nizozemskih (DSP in DAP) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Bivši predsednik Nizozemskega društva za psihoanalitično psihoterapijo. Vodja Podiplomskega študija za psihoterapevte (Post Graduate Training for Psychotherapists) na Univerzi v Amsterdamu – Amsterdam, Nizozemska.

PAVEL FONDA, dr. med., spec.psihiater, bivši primarij, učni psihoanalitik Italijanskega (SPI) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Trst, Italija.

EIKE HINZE, psiholog, dela kot psihoanalitik v privatni praksi in je učni analitik Berlinskega psihoanalitičnega institute (Karl Abraham Institute). Od nedavnega je predsednik komisije združenja IPA za psihoanalitične poglede na staranje. Številna leta je bil aktiven član instituta PIEE in še vedno poučuje v njegovem nasledniku, Evropskem psihoanalitičnem institutu Han Groen-Prakken (EPI) – Berlin, Nemčija.

HEKTOR JOGAN, dr. med., spec. psihiater, bivši primarij, psihoanalitik Italijanskega (SPI) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Trst, Italija.

LEENA KLOCKARS, univ. dipl. psihologinja, učna psihoanalitičarka in supervizorka ter otroška psihoanalitičarka Finskega psihoanalitičnega društva, vodja Odbora za izobraževanje v IPA treningu otroške psihoanalize za vzhodnoevropske države – Helsinki, Finska.

PAVEL KOLTAJ, dr. filozofije in univ. dipl. sociolog kulture, psihoanalitik v izobraževanju Hrvaškega psihoanalitičnega društva (HPD) ter tajnik Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo — Ljubljana in Koper, Slovenija.

STANISLAV MATAČIĆ, dr. med., spec. psihiater, učni psihoanalitik in supervizor Hrvaškega psihoanalitičnega društva (HPD) – Zagreb, Hrvaška.

IGOR OKORN, univ. dipl. inž. gradb., mag. gradb., PhD, dr. psihoterapevtskih znanosti, psihoanalitik Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo – Ljubljana, Slovenija.

SUSANNA PERTOT, dr. psih. sc., docentka s področja psiholingvistike, psihoterapevtka v privatni praksi, je delala tudi v šoli, na dveh raziskovalnih inštitutih in na Univerzi na Primorskem (Koper) – Trst, Italija / Ljubljana, Slovenija.

JANA POGOREVC, dr. med. spec. psih., psihiatrinja in psihoterapevtka, zaposlena na Dispanzerju za psihohigieno Zdravstvenega doma Maribor, kjer deluje tudi psihoterapevtsko. Je članica več strokovnih društev in združenj, med njimi Društva za spremljanje zgodnjega razvoja, v okviru katerega je spremljala razvoj otroka v družini od rojstva do drugega leta starosti.

VLASTA POLOJAZ, dr. med., spec. pediatrinja in pedopsihiatrinja, psihoanalitičarka Italijanskega (SPI) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Bivša vodja Enote za psihoanalitične raziskave v pediatriji in Asistent docent na Pediatrični univerzitetni kliniki v Padovi za poučevanje psihologije razvojne dobe in pedopsihiatrije. Začasna profesorica za Psihoterapijo otrok na specializaciji iz psihoterapije na univerzi v Trstu. Učna psihoterapevtka in supervizorka Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Trst, Italija.

SAŠA ROJC, dr. med., spec. psihiatrinja, subspecializacija iz Otroške in mladostniške psihiatrije, psihoanalitičarka Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Psihiatrične in psihoterapevtske delovne izkušnje v okviru EAP (Enote za adolescentno psihiatrijo) in KOKP (Psihiatrična klinika Ljubljana) – Ljubljana, Slovenija.

BERNARD ROJNIK, univ. dipl. psiholog, spec. klinične psihologije. Delal na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Psihoanalitik Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitčnega združenja (IPA), usposobljen za analizo kandidatov. Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Ljubljana, Slovenija.

ILZE ROJNIK, dr. med, psihoanalitičarka Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitčnega združenja (IPA). Učna psihoterapevtka in supervizorka Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Ljubljana, Slovenija.

BORUT ŠKODLAR, dr. med., spec. psihiater, docent, Ph.D., član Katedre za psihiatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Posttdoktorsko raziskovalno in pedagoško delo v timu Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen. Izpopolnjevanje iz logoterapije in eksistencialne analize na Süddeutsches Institut für Logotherapie. Izpopolnjevanje iz vodenja Balintovih skupin. Tristopenjsko podiplomsko izobraževanje iz psihodinamske psihoterapije ZPS. Diplomski študij skupinske analize pri Slovenskem društvu za skupinsko analizo. Vodja Enote za psihoterapijo psihoz Psihiatrične klinike v Ljubljani – Ljubljana, Slovenija

CATHERINE SCHMIDT-LÖW-BEER, dr. med., Ph.D., spec. psihiatrinja, prof., učna psihoanalitičarka Dunajskega (WPV) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA) ter Avstrjiskega združenja za skupinsko psihoterapijo. Pridružena profesorica na oddelku za Psihoanalizo in psihoterapijo na Dunajski medicinski fakulteti. Članica skupine opazovanja dojenčkov – Dunaj, Avstrija.

BREDA JELEN SOBOČAN, dr.med., specialistka psihiatrije, sistemska psihoterapevtka, vodja seminarja za spremljanje zgodnjega razvoja (Infant observation) – Ljubljana, Slovenija.

GABOR SZONYI, psihiater in sociolog, trening analitik Madžarskega psihoanalitičnega društva, skupinski psihoanalitik, član komisije IPA International New Groups Committee – Budimpešta, Madžarska.

MARIA ANNA TALLANDINI, prof., dipl. literaturoved in spec. psihologinja. Psihoanalitičarka Italijanskega (SPI), Angleškega (BPS) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Redna profesorica za Razvojno psihologijo na Univerzi v Trstu. Članica Londonskega Anna Freud Centre Research Committee in Senior Research Associate, Winnicott Research Unit, University of Cambridge. Senior Research Fellow University College London – Trst, Italija.

BOJAN VARJAČIĆ RAJKO, klinični psiholog, dr. sc., psihoterapevt, zaposlen v Psihiatrični kliniki v Ljubljani, bivši urednik psihoterapevtske revije Kairos, avtor strokovnih in poljubnih člankov o psihologiji, psihoanalizi in starševstvu – Ljubljana, Slovenija.

LILIJA VARJAČIĆ RAJKO, univ. dipl. psihologinja, učna psihoanalitičarka in supervizorka Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitčnega združenja (IPA). Učna psihoterapevtka in supervizorka Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Ljubljana, Slovenija.

Za podrobnejše CV-je kliknite na predavatelja. CV-ji so objavljani tako, kot so jih pripravili predavatelji.