KDO SMO

Člani SDPP so slovenski psihoanalitiki- člani Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (IPA) in psihoanalitični psihoterapevti, ki so zaključili izobraževanje v okviru slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo-SDPP.

Psihoanalitiki IPA:

Fonda Paolo/Pavel, psihiater

Psihoanalitik z učno funkcijo in supervizor Italijanskega psihoanalitičnega društva

Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +39 349 5 054 311

Email: fondapav@gmail.com

www.paolofonda.com

Jogan Ettore/Hektor, psihiater

Psihoanalitik z učno funkcijo in supervizor Italijanskega psihoanalitičnega društva

Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +39 349 3 564 206

Email: joganettore@hotmail.com

Okorn Igor, psihoanalitični psihoterapevt

Učni psihoanalitik Hrvaškega psihoanalitičnega društva (IPA Component Society)

Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +386 40 460 123

Email: igiokorn@gmail.com

igorokorn.si

Polojaz Vlasta, pedopsihiatrinja

Psihoanalitičarka z učno funkcijo in supervizorka Italijanskega psihoanalitičnega društva

Učna psihoterapevtka in supervizorka Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +39 049 875 6337

Email: vlastapolojaz@gmail.com

Rojc Saša, psihiatrinja

Psihoanalitičarka Hrvaškega psihoanalitičnega društva (IPA Component Society)

Članica Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +386 41 527 433

Email: rojc.sasa@gmail.com

Rojnik Bernard, klinični psiholog

Psihoanalitik Hrvaškega psihoanalitičnega društva (IPA Component Society)

Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +386 41 615 821

Email: rojnik.bernard@gmail.com

Rojnik Ilze, dr. med.

Psihoanalitičarka Hrvaškega psihoanalitičnega društva (IPA Component Society)

Učna psihoterapevtka in supervizorka Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +386 41 784 573

Email: ilze.rojnik@gmail.com

Varjačić Rajko Lilija, psihologinja

Učna psihoanalitičarka in supervizorka Hrvaškega psihoanalitičnega društva (IPA Component Society)

Učna psihoterapevtka in supervizorka Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +386 40 466 343

Email: lilija.v.rajko@gmail.com

www.psihoanalitik.si

Psihoanalitiki IPA (v izobraževanju):

Glavinović Tihana, psihoanalitična psihoterapevtka

Kandidatka Hrvaškega psihoanalitičnega društva (IPA Component Society)

Tel: +386 41 518 853

Email: tihanaglavinovic@gmail.com

Maribor

Koltaj Pavel, doktor filozofije in sociolog kulture

Kandidat Hrvaškega psihoanalitičnega društva (IPA Component Society)

Član Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +386 40 23 74 86

Email: info@kavelj.si

www.kavelj.si

Lazić Ulčar Ana, psihologinja

Kandidatka Hrvaškega psihoanalitičnega društva (IPA Component Society)

Tel: +386 51 312 742

Email: ana.ulcar@gmail.com

Pavšič Mrevlje Tinkara, doktor psihologije, psihologinja

Kandidatka Hrvaškega psihoanalitičnega društva (IPA Component Society)

Pridružena članica Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +386 41 888 090

Email: tinkara.pavsic.mrevlje@gmail.com

Psihoanalitični psihoterapevti:

Bratuš Albreht Ksenija, mag. socialnega dela, psihoanalitična psihoterapevtka

Članica Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +386 41 336 356

Email: ksenija.bratus@gmail.com

Postojna, Koper

Pertot Susanna, dr. psihologije, psihologinja, psihoanalitična psihoterapevtka

Članica Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Tel: +39 040 637752

Email: susanna.pertot@gmail.com

Praprotnik Tomaž, mag. psih., spec. klin. psih., psihoanalitični psihoterapevt

Član Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo

Email: tomaz.praprotnik@gmail.com

Vatovec Mojca, dr. vet. med., sistemska družinska in partnerska psihoterapevtka, psihoanalitična psihoterapevtka

Tel: +386 68 642 719

Email: institut.belin@gmail.com

Psihoterapevti (v izobraževanju):

  • mag. Hus Irma, prof. zg. in soc., mag. ant., psihoanalitična psihoterapevtka v izobraževanju
  • Jejčič Kristijan, dr. med., psihiater, pridruženi član Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo
  • Kladnik Ana, univ. dipl. psih., psihoterapevtka v izobraževanju, pridružena članica
  • Knez Kočnik Erna, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevtka v izobraževanju
  • Kožar Tratnik Dijana, univ. dipl. soc. pedagoginja, psihoterapevtka v izobraževanju
  • Mrak Marjetka, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka v izobraževanju