Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo

Ustanovljeno leta 2014.

Polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo.

Sedež društva: Ul. Bratov Babnik 10, Ljubljana

TRR: SI56 3500 1000 1062 838 (pri BKS banki)

DŠ: 24773646

Elektronski naslov: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Predsednik društva: v.d.predsednika Ilze Rojnik

Podpredsednica za strokovne zadeve: Rojnik Ilze

Tajnik: Koltaj Pavel

Člani Odbora za izobraževanje: Varjačić Rajko Lilija (predsednica), Jogan Hektor, Polojaz Vlasta, Fonda Pavel

Aktivnosti društva:

Študij psihoanalitične psihoterapije

Več o študiju

Slovenska izdaja knjige “O psihoanalizi povsem odkrito”, prevod v slovenščino

Več o knjigi

Strokovna srečanja z mednarodno udeležbo

Več o dogodkih