Knjiga “O psihoanalizi povsem odkrito”

Prevod hrvaške knjige “O psihoanalizi povsem odkrito” prinaša v slovenski prostor svež veter psihoanalize. Hrvaški in slovenski avtorji besedil so aktivni psihoanalitiki, ki so seznanjeni tako s temeljnimi kot sodobnimi tokovi psihoanalize. Med seboj so si zelo različni, kar knjigo bogati, saj prikaže psihoanalizo z različnih zornih kotov. Knjigo sestavlja deset besedil, ki predstavijo psihoanalitično teorijo in prakso pa tudi psihoanalizo kot teoretično orodje, s katerim lahko pojasnimo, kritiziramo ali razumemo današnjo družbo in kulturo. Knjiga je namenjena tako strokovni kot laični publiki, saj psihoanalitične pojme in razmišljanja podaja v razumljivem jeziku, vseskozi pa ponuja tudi primere s terapevtskih seans. Bralec in bralka se bosta v knjigi lahko podučila, razmišljala o sebi in presojala današnjo družbo.

Knjigo so prevedli strokovnjaki s psihoanalitičnega področja. Pri prevajanju so imeli namen negovati in utrditi slovensko izrazoslovje s tega področja. V tem smislu je knjiga dragocena tudi za strokovno javnost, saj postavlja terminološke standarde.

Knjiga “O psihoanalizi povsem odkrito” je edinstvena v Sloveniji zaradi svoje širine, razumljivosti in izzivalnosti.

ODLOMKI IZ KNJIGE:

“Pred sto leti je bila Freudova psihoanaliza skoraj edina psihoterapija. Iz nje ali iz drugih pristopov se je potem razvilo vedno več teorij in terapevtskih tehnik, ki danes sestavljajo raznoliko ponudbo. Knjiga lahko pripomore tudi k temu, da se bralci v tej ponudbi orientirajo in lažje razlikujejo med temeljito izobraženimi psihoanalitiki in psihoterapevti (tudi različnih usmeritev) na eni strani in ponudbo površne psihološke pomoči na drugi.”

Pavel Fonda (Iz Uvodne besede k slovenski izdaji)

“S prebiranjem knjige postajajo temeljni pojmi psihoanalize postopno jasnejši in uporabnejši za razna področja življenja.”

Vlasta Polojaz (Iz Recenzije knjige O psihoanalizi.)

“Ko rečemo PSIHOANALIZA – pomislimo na KAVČ, SANJE, NEZAVEDNO, FREUDA … Vse se ujema s tipično sliko neobičajnega para, v kateri ena oseba leži na kavču in govori, druga pa, skrita od pogleda drugega, molči. Čudna komunikacija, neobičajen odnos med tema osebama … Ta par v sobi, umaknjen od zunanje realnosti, se ukvarja z nečim malce mističnim, kar budi našo radovednost, a hkrati tudi tesnobnost.”

Sanja Boban (Na kavču)

“Ljudje, ki iščejo pomoč psihoanalitika, ker si želijo sprememb in izboljšanja življenja, se na ravni nezavednega borijo proti spremembam.”

Lilija Varjačić Rajko (O nezavednem)

“Tisto, kar po mojem mnenju predstavlja bistvo velikega nesporazuma glede »logičnega človeka«, je zelo velika razlika med njegovo intelektualno razvitostjo in znanjem ter hkratno čustveno nerazvitostjo in praznino.”

Dragan Josić (Logični človek)

“Nekritično oboževanje mladosti je opazno v nešteto slikah adolescentov v televizijskih reklamah, na jumbo plakatih ali v lastnih karikaturah, v katere se spreminjajo starejše gospe in gospodje, ki s pomočjo estetske kirurgije in lepotne industrije poskušajo ne le izgledati kot njihovi lastni otroci, temveč biti celo mlajši od njih, in se tako tudi počutiti. Tu delujeta obrambna mehanizma zanikanja in nasprotovanja realnosti, ki spadata med manične obrambe proti minljivosti in lastni kronološki starosti … Lep videz ni lepota. Ta je nekaj več in se ne more doseči samo z zunanjimi posegi, brez notranjih sprememb sebe in doseganja zrelosti, ustrezne življenjski starosti.”

Stanko Matačić (Psihoanaliza in naš čas)

PODATKI O KNJIGI

O psihoanalizi povsem odkrito

Ljubljana 2016

Urednik

Bojan Varjačić Rajko

Vodja projekta

Igor Okorn

Založnik

Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo

Zavod za psihoterapijo Ljubljana

Tisk in oblikovanje

Evrografis d.o.o, Maribor

Lektorica

Tončka Stanonik

Prevodi

Pavel Koltaj, Tinkara Pavšič Mrevlje, Igor Okorn, Saša Rojc, Ana Ulčar, Bojan Varjačić Rajko, Lilija Varjačić Rajko

Predgovor k slovenski izdaji

Pavel Fonda, dr. med.

 

NAROČANJE

Naslov za naročanje: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Cena – 17.50 EUR

Osebni prevzem: Ljubljana, Tabor 14, Psihiatrična ordinacija LAHEZIS d.o.o. (v tor, sre ali čet od 10h do 16h)

Cena s poštnino: 19 EUR

TRR: SI56 3500 1000 1062 838