Članki iz svetovne literature

BADONI MARTA

Marta Badoni, pedopsihiatrinja, je učna psihoanalitičarka Italijanskega psihoanalitičnega društva (SPI) in bivša podpredsednica SPI. Pri komiteju za analizo otrok in mladostnikov združenja IPA je ena izmed vodij za območje Evrope. Kot analitičarka je vedno delala tako z otroki in adolescenti kot tudi z odraslimi. Bila je profesorica Otroške psihiatrije na univerzi v Paviji, v Italiji. Je avtorica številnih razprav, ki so bile objavljene v italijanskih in v mednarodnih revijah. Vrsto let je poučevala na šolah Psihoanalitičnega inštituta za vzhodno Evropo Han Groen-Prakken (PIEE).

BOLOGNINI STEFANO

Stefano Bolognini je učni psihoanalitik SPI, ki živi in dela v Bologni. Že dolgo se ukvarja s temo empatije v psihoanalizi. Izdal je veliko člankov v revijah International Journal of Psycho-Analysis in Rivista di Psicoanalisi. Njegova knjiga »L’empatia psicoanalitica« (Bollati Boringhieri 2008) je bila med drugim prevedena v angleščino, španščino in ruščino. Bolognini je bivši predsednik SPI. Na 48. svetovnem psihoanalitičnem kongresu v Pragi leta 2013 je prevzel predsedstvo Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (IPA).

CANESTRI JORGE

Prof. Jorge Canestri, psihiater in učni psihoanalitik Italijanskega psihoanalitičnega združenja (AIPsi), član IPA in prejemnik nagrade Mary S. Sigourney v letu 2004, je sourednik revije International Journal of Psycho-Analysis, pred kratkim pa je bil izvoljen tudi za predsednika Evropske psihoanalitične federacije (EPF).

Med številnimi članki in spisi naj omenimo, da je soavtor knjige »The Babel of the Unconscious: Mother Tongue and Foreign Languages in the Psychoanalytic Dimension« ter urednik in avtor knjig: »Pluralism and Unity? Methods of research in psychoanalysis« (z Marianne Leuzinger-Bohleber in Anno Ursulo Dreher), »Psychoanalysis: from practice to theory« (z G. Ambrosio and S. Argentieri), »Language, Symbolisation and Psychosis« (z Leticio Glocer Fiorini), »The Experience of Time in Psychoanalysis« (z Marianne Leuzinger-Bohleber in Mary Target), »Early Development and its disturbances«, »Putting theory to work: how are theories actually used in psychoanalytical practice?«. Je urednik spletne strani: Psychoanalysis and logical mathematical thought.

CIVITARESE GIUSEPPE

Giuseppe Civitarese živi v Pavii blizu Milana in je učni analitik Italijanskega psihoanalitičnega društva (SPI), član tudi American Psychoanalytic Association (APsA) ter IPA. Od leta 2013 je urednik Rivista di psicoanalisi. Znan je po svojem prodornem razmišljanju in sposobnosti, da plastično prikaže tudi zapletene aspekte teorije. Objavil je veliko člankov in knjig, ki so večinoma izšle tudi v angleškem prevodu pri londonski založbi Karnac: Losing Your Head: Abjection, Aesthetic Conflict, and Psychoanalytic Criticism, The Violence of Emotions: Bion and Post-Bionian Psychoanalysis, The Intimate Room: Theory and Technique of the Analytic Field, The Necessary Dream: New Theories and Techniques of Interpretation in Psychoanalysis, Truth and the Unconscious in Psychoanalysis, The W.R. Bion Tradition.

EMANUEL LOUISE

Louise Emanuel je otroška psihoterapevtka, ki dela na kliniki Tavistock v Londonu (Anglija). Posebej se posveča delu z dojenčki in starši ter starševskimi pari. Predava tako na Tavistocku kot tudi v Evropi, Avstraliji, Južni Afriki in Južni Ameriki.

GOLOMB ABIGAIL

Abigail Golomb iz Tel Aviva je učna analitičarka Izraelskega psihoanalitičnega društva, analitičarka otrok in mladostnikov, članica sponzorskega komiteja združenja IPA za Korejo in dolgoletna učiteljica na šolah in seminarjih PIEE. Objavljamo predavanje, ki ga je imela na »Tamarinem seminarju« v organizaciji PIEE konec septembra 2013 v Budvi, v Črni gori, za več kot sto članov združenja IPA in kandidatov.

GRIMALT ANTÒNIA

Antonia Grimalt je katalonska psihoanalitičarka in otroška psihoanalitičarka, polnopravna članica in učna analitičarka Španskega psihoanalitičnega društva. Že več kot 25 let predava za mlade psihoterapevte in psihoanalitike. Zadnjih 7 let je soudeležena pri izobraževanju magistrov za psihoanalitično psihoterapijo v javnem zdravstvenem sistemu na univerzi v Barceloni. Njena tema je »Teoretični doprinos idej Kleinove in Biona«. Poleg predavanj na univerzi se je pridružila učnemu osebju PIEE in postala učna analitičarka programa za analizo otrok in mladostnikov.

FAVA GIOVANNI ANDREA

Giovanni Andrea Fava je italijanski psihiater. Študij medicine in specializacijo iz psihiatrije je končal v Padovi. Nato je nekaj časa delal v ZDA. Trenutno dela kot profesor klinične psihologije na Univerzi v Bologni, kot klinični profesor psihiatrije na državni univerzi v Buffalu, New York, in kot glavni urednik revije Psychotherapy and Psychosomatics. Je avtor številnih člankov, v katerih je prispeval mnogo novih konceptov. Med drugim preučuje model združevanja farmakoterapije in psihoterapije ter številna druga področja.

FONDA PAVEL

Pavel Fonda je slovenski psihoanalitik rojen v Trstu, kjer je maturiral na slovenskem liceju »F. Prešeren«. Medicino je končal v Padovi, psihiatrijo pa v Milanu, kjer je tudi dokončal svoj analitični trening in postal član SPI in s tem tudi združenja IPA. V Trstu je kot psihiater sodeloval s Francom Basaglio, pozneje pa je bil primarij službe za psihoterapijo. Od leta 1990 dela le kot psihoanalitik v privatni praksi. Od tedaj je kot organizator vključen v programe IPA in EPF za razvoj psihoanalize v vzhodni Evropi. Od 2002 do 2014 je bil direktor inštituta PIEE. Od 2003 je učni analitik SPI. Od leta 2013 je predsednik komiteja za razvoj novih skupin IPA v Evropi. Je ustanovitelj in podpredsednik za strokovne zadeve Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP).

FORESTI GIOVANNI

Giovanni Foresti je psihiater, učni psihoanalitik SPI. Med leti 2009 in 2001 je bil strokovni tajnik Milanskega psihoanalitičnega centra. Poučuje na univerzi v Pavii in na nekaterih šolah psihoanalitične psihoterapije. Je soavtor knjig: »La Comunità Terapeutica fra mito e realtà« (Raffaello Cortina, 1998), »Gli impulsi del Sig. S., Franco Angeli« (2003), »Sognare l’analisi. Sviluppi clinici del pensiero di W.R. Bion« (Bollati Boringhieri, 2007), »La lente di Freud« (Mazzotta, 2008) in »Esercizi di visioning« (Borla). Je podpredsednik komiteja »Psihoanaliza in področje duševnega zdravja« za Evropo pri združenju IPA.

EIZIRIK CLÁUDIO LAKS

Cláudio Laks Eizirik je svetovno znan brazilski učni psihoanalitik in bivši predsednik Mednarodnega psihoanalitičnega združenja IPA. Je avtor številnih prispevkov in psihoanalitičnih člankov, predavanj in seminarjev tako v Južni Ameriki, kot vsepovsod v svetu.

HINZE EIKE

Eike Hinze je član IPA in učni analitik Nemške psihoanalitčne zveze (DPV). Je nekdanji direktor Berlinskega psihoanalitčnega inštituta in član vodstva PIEE, na čigar seminarjih je redno predaval. Leta 2015 je v okviru seminarja Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo predaval v Ljubljani na temo krivde.

JOGAN ETTORE

Ettore Jogan je psihiater in psihoanalitik (član SPI in IPA). Do leta 1986 je delal v raznih psihiatričnih ustanovah v Milanu in Trstu, od takrat pa se je popolnoma posvetil psihoanalizi in psihoanalitični psihoterapiji. V 90-h letih je delal kot supervizor za psihoterapijo pri javni socio-psiho-pedagoški službi za slovensko mladino v Trstu in nato kot supervizor v psihiatrični službi za urgentne primere v Gorici. Vrsto let je sodeloval z inštitutom PIEE. Že dolgo vodi mesečni seminar o težkih patologijah za slovenske kolege (psihiatre in psihologe) v Ljubljani. Glavni interesi, ki jih je razvil v zadnjih 20 letih so: terapevtski pristop do težkih patologij, psihične travme in povezava med psihoanalizo in nevroznanostmi. Je ustanovitelj in član Odbora za izobraževanje Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo.

KADYROV IGOR

Igor M. Kadyrov je prvi Rus, ki je v 90-ih letih 20. stoletja postal psihoanalitik član IPA, potem ko je opravil svoj trening v Nemčiji. Je profesor psihologije na Univerzi Lomonosov v Moskvi in tam dela kot analitik že skoraj 20 let. Več let je poučeval tudi na šolah inštituta PIEE, v katerem je letos kot direktor nasledil Pavla Fondo.

Bil je tudi predsednik Moskovskega psihoanalitičnega društva, ki je od leta 2015 redni član združenja IPA. Do rednega članstva v IPA je društvo, ki šteje 22 analitikov (od tega kar 9 učnih) in 21 kandidatov, prišlo po dobrih 20 letih truda. Društvo je izredno kvalitetno, prireja mednarodna srečanja na visoki ravni in je uspešno vključeno v mednarodno strokovno skupnost. Na naši spletni strani je objavljen članek, ki ga je Kadyrov predstavil v Trstu leta 2002, na vsedržavnem kongresu SPI, tudi zato da s tem spomnimo na pomembne dosežke društva in njega samega.

KAFKA JOHN

John S. Kafka je učni psihoanalitik IPA Washingtonskega Inštituta. Rodil se je v Lienzu v Avstriji in se potem izselil v ZDA, kjer je bil v učni analizi pri tržaškem analitiku Edoardom Weissom, ki se je ravnotako izselil v Chicago. Bil je podpredsednik IPA in Co-chair IPA East European Committee. Dolgo let je učil na šolah in seminarjih Vzhodno evropskega inštituta (PIEE). Leta 1996 je učil tudi na vzhodnoevropski poletni šoli, ki je bila v Sloveniji v Preddvoru. Je avtor mnogih razprav. Še posebno odmevna je bila njegova knjiga Multiple Realities in Clinical Practice (1989). Zahvaljujemo se mu za dovoljenje za objavo članka, ki ga je predstavil na IPA Kongresu v Bostonu Julija 2015.

KOLTAJ PAVEL

Pavel Koltaj je psihoanalitik v izobraževanju Hrvaškega psihoanalitičnega društva. Je diplomirani sociolog kulture in doktor filozofije, ki je začel svojo psihoterapevtsko pot leta 2012 kot sodelavec Zavoda za psihoterapijo Ljubljana. Od leta 2014 ima svojo psihoterapevtsko prakso v Ljubljani, kjer poleg drugega opravlja tudi delo z mladostniki in otroki.

LAINE AIRA

Aira Laine živi in dela v Turku na Finskem. Je psihoanalitičarka IPA, bivša predsednica Finskega psihoanalitičnega društva in bivša poddirektorica PIEE. Več let je poučevala psihoterapijo na univerzi v Tampere. Leta 2016 je na svetovnem kongresu IPA v Bostonu prejela nagrado »Extraordinarily Meritorious Service to the IPA Award« za dvajsetletno delo pri širjenju psihoanalize v postkomunistični Evropi. Leta 1996 je bila med učitelji vzhodnoevropske psihoanalitične šole, ki se je odvijala v Sloveniji v Preddvoru. Leta 2009 – 2013 je organizirala in poučevala otroško analizo na vzhodnoevropskih šolah v Ribnem in v Portorožu.

LUPINACCI MARIA ADELAIDE

Maria Adelaide Lupinacci je učna analitičarka SPI. Dela v Rimu in je priznana analitičarka za otroke in mladostnike. Novembra 2015 je bila med učitelji Psihoanalitične šole Evropskega Psihoanalitičnega Instituta (EPI) v Iseu (Brescia), kjer je predavala o »bolečini analitika«. Nedavno je izdala knjigo, kjer so poleg njenih zbrani še članki delovne skupine, ki jo v zvezi s to tematiko vodi. Njeno predavanje na to temo pričakujemo v maju 2016 v Ljubljani na seminarju SDPP.

OKORN IGOR

Igor Okorn je psihoterapevt in psihoanalitik Hrvaškega psihoanalitičnega društva. Najprej je končal univerzitetni študij gradbeništva in opravil tudi magisterij. Kasneje je študij in psihoterapevtsko pot nadaljeval s študijem psihoterapije na univerzi SFU na Dunaju in po diplomi in specializaciji iz psihoanalitične psihoterapije tudi doktoriral iz psihoterapevtskih znanosti. Živi v Ljubljani, kjer opravlja lastno psihoterapevtsko prakso in ima svoj Zavod za psihoterapijo Ljubljana. Igor Okorn je trenutni tajnik/blagajnik SDPP. Izdaja slovenskega prevoda knjige O psihoanalizi povsem odkrito je skupno delo SDPP in Zavoda za psihoterapijo Ljubljana.

POLOJAZ VLASTA

Vlasta Polojaz je maturirala na slovenskem klasičnem liceju v Trstu, diplomirala na Medicinski fakulteti v Bologni, končala specializacijo iz pediatrije v Padovi in iz pedopsihiatrije v Pisi. V Milanu je dovršila psihoanalitični trening ter postala redna članica SPI in IPA, kvalificirana tudi za psihoanalizo otrok in mladostnikov. Do leta 1994 je bila asistentka na Pediatrični univerzitetni kliniki v Padovi, kjer je vodila Enoto za psihoanalitične raziskave v pediatriji. Dolga leta je bila svetovalka pri Slovenski socio-psiho-pedagoški službi pri Tržaškem zdravstvenem podjetju. Bila je tudi začasna profesorica na šoli za specializacijo iz psihoterapije tržaške univerze. Sedaj je psihoanalitičarka v privatni praksi. Je ustanoviteljica in članica Odbora za izobraževanje Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo.

ROJNIK ILZE

Ilze Rojnik je psihoanalitičarka Hrvaškega psihoanalitičnega društva. Študirala je medicino na univerzi Stradinša, v Rigi (Latvija). Tam je po zaključku zdravniške specializacije iz psihoterapije in psihosomatske medicine pridobila naziv zdravnika-psihoterapevta. Kot psihoterapevtka je delala tako na kliniki kot v zasebni praksi. Do leta 2004, ko je prišla v Slovenijo, je bila tudi lektorica na katedri za psihosomatsko medicino in psihoterapijo na univerzi Stradinša v Rigi. Tudi tukaj nadaljuje delo psihoterapevtke v zasebni praksi. Je tajnica Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo.

SAVO SPACAL

Savo Spacal je bil slovenski psihiater in psihoanalitik iz Trsta, prodoren mislec, nadarjen teoretik in radoveden raziskovalec na področju nekaterih bistvenih elementov psihoanalitične teorije in prakse. Rodil se je leta 1943 v Trstu. Medicino je študiral v Ljubljani, specializacijo iz psihiatrije in edukacijo iz psihoanalize je opravil v New Yorku. Postal je član Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (IPA). Ko se je leta 1977 vrnil v Trst, je delal kot psihoanalitik in ob svojem kliničnem delu s pacienti napisal lepo število razprav in člankov. Umrl je leta 1989.

STUFKENS ANTONIUS

Antonius Stufkens je učni psihoanalitik in supervizor Nizozemskega psihoanalitičnega društva. V teku več kot štiridesetletne kariere je objavil veliko prispevkov o kliničnih in teoretičnih vidikih psihoanalize in psihoanalitične psihoterapije. Bil je član Odbora PIEE (Psihoanalitičnega inštituta za Vzhodno Evropo) in vodja amsterdamskega študijskega programa za Vzhodno Evropo. Še vedno veliko potuje, predava, opravlja supervizije v tujini ter sodeluje v različnih mednarodnih psihoanalitičnih odborih.

ŠTAJNER POPOVIĆ TAMARA

4. oktobra 2012 je preminila Tamara Štajner Popović. Pokopana je na židovskem pokopališču v Beogradu. Bila je duša srbskega psihoanalitičnega preporoda, ki se je začel v devetdesetih letih 20. stoletja in ki je v glavnem po njeni zaslugi privedel do ustanovitve Beograjskega psihoanalitičnega društva. To je v naslednjih letih pod njenim predsedstvom doseglo status rednega člana v združenju IPA.

Tamara Štajner je bila učni analitik in namestnica direktorja PIEE. V tej vlogi je pripomogla tudi k šolanju slovenskih analitkov.

TAHKA RIITTA

Riitta Tahka iz Helsinkov je učna analitičarka Finskega psihoanalitičnega društva in je objavila več člankov na teme: realnost in iluzija, depresija, separiranost in narava analitičnega odnosa. Jedro njenega zanimanja predstavlja spoznavanje tega, kar motivira in omogoča proces osebnostne spremembe v analizi.

TALLANDINI MARIA ANNA

Prof. Maria Anna Tallandini je diplomirala iz primerjalne književnosti, je specialistka klinične psihologije, psihoanalitičarka Italjanskega (SPI) in Angleškega (BPS) ter Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA), redna profesorica za razvojno psihologijo na Univerzi v Trsti, članica Londonskega Anna Freud Centre Research Committee in Senior Research Associate, Winnicott Research Unit, University of Cambridge, Senior Research Fellow University College London. Je tudi članica pedagoškega tima študija psihoanalitične psihoterapije našega društva (SDPP).

VARJAČIĆ RAJKO LILIJA

Lilija Varjačić Rajko je slovenska učna psihoanalitičarka, ki je po rodu iz Rusije. V Ljubljani ima zasebno prakso, kjer nadaljuje s psihoanalitičnim in psihoterapevtskim delom z odraslimi in otroki, ki ga je začela v Moskvi. Poleg kliničnega dela predava in vodi klinične skupine ter supervizije iz psihoanalitične psihoterapije in psihoanalize tako v Ljubljani, kot tudi v Zagrebu. Je učna psihoanalitičarka in supervizorka Hrvaškega psihoanalitičnega društva. Je soustanoviteljica in trenutna predsednica Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo.

VARJAČIĆ RAJKO BOJAN

Dr. Bojan Varjačić Rajko je klinični psiholog in psihoterapevt Združenja psihoterapevtov Slovenije. Zaposlen je v Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Pred tem je delal v psihoanalitičnem vrtu in tako je nastala njegova knjiga Prvič v vrtec. Je avtor številnih strokovnih in poljudnih prispevkov ter glavni urednik psihoterapevtske revije Kairos. Kot strokovni urednik sodeluje pri slovenskih prevodih psihoanalitične literature.

WALKER E. CHRISTOPH

Christoph E. Walker iz Tübingena (Nemčija) je učni analitik in bivši pedsednik Nemške psihoanalitične zveze (DPV). Od 2015 je direktor treninga pri Evropskem psihoanalitičnem inštitutu (EPI), ki za IPA in EPF nadaljuje delo PIEE.

ZACHRISSON ANDERS

Anders Zachrisson je pomočnik direktorja na Oddelku za psihologijo Univerze v Oslu (Norveška). Je član IPA in bivši predsednik Norveškega psihoanalitčnega društva. Obenem je tudi član sponzorskih komitejev IPA v Moskvi in na Kitajskem. Kot učni in otroški analitik je objavil več člankov v International Journal of Psychoanalysis, Psychoanalytic Study of the Child in drugih revijah.